Här ligger Glanshammars idrottsplats, Skölvboslätt.